Alle jaarplannen voor onderhoud zijn afgeleid van de algemene Onderhoudskalender, een jaaroverzicht van alle werkzaamheden die per maand uitgevoerd dienen te worden.


Aan de hand van deze kalender worden tevens op belangrijke momenten nieuwsbrieven aan de opdrachtgevers te gestuurd, zodat ze op de hoogte zijn van de inhoud van de werkzaamheden van onze mensen en ze eventueel kunnen vragen wat aanvullende werkzaamheden te verrichten